Lietošanas noteikumi

Jebkuru neskaidrību, jautājumu vai problēmu gadījumā Jūs varat sazināties ar Aktīvā tūrisma centrs Eži, tel. saziņai +371 28685894, e-pasts: ezi@ezi.lv

1. Vispārīgi noteikumi
1.1. Mājas lapu www.cilpo.lv (turpmāk Vietne) un spēles biļešu tirdzniecību ar Vietnes starpniecību nodrošina SIA “AKTĪVĀ TŪRISMA CENTRS EŽI.LV”, reģ. Nr.: LV44103021242 (turpmāk Aktīvā tūrisma centrs Eži).
1.2. Atverot un lietojot Vietni, apskatot jebkuru tās sadaļu vai fragmentu un izmantojot jebkādu tās funkcionalitāti, Jūs piekrītat Aktīvā tūrisma centrs Eži Privātuma politikai.
1.3. Veicot spēles biļešu iegādi, Jūs (turpmāk Pircējs) apliecināt, ka esat izlasījis un piekrītat šiem Lietošanas noteikumiem. Gadījumā, ja pie atsevišķu spēles biļešu iegādes ir publicēti papildus specifiski pasākuma, spēles biļešu lietošanas, atlaižu vai citi noteikumi, Jūs apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat arī šiem papildus noteikumiem.

 

2. Pirkuma veikšanas un norēķinu kārtība
2.1. Izdarot samaksu, Pircējs apstiprina pirkuma satura atbilstību savai gribai.
2.2. Apmaksa ir jāveic 10 minūšu laikā no spēles biļešu izvēles brīža, pretējā gadījumā spēles biļešu rezervācija tiks pārtraukta un Pircējs var nesaņemt biļetes. Ja iestājas šāda situācija, Pircējs var sazināties ar Aktīvā tūrisma centrs Eži: tel. saziņai +371 28685894, e-pasts: ezi@ezi.lv

 

3. Spēles biļešu atgriešanas, mainīšanas un atmaksas kārtība
3.1. Spēļu biļetes netiek atgrieztas un mainītas.
3.2. Gadījumā, ja spēle nenotiek, visu atbildību pret spēles biļešu pircējiem, naudas atgriešanu vai spēles biļešu maiņu veic SIA Aktīvā tūrisma centrs Eži.
3.3. Nauda par atgrieztajām spēles biļetēm tiks atmaksāta Pircēja bankas kontā 7 darba dienu laikā. 
 

4. Personas datu apstrādes noteikumi
4.1. Lai nodrošinātu Vietnes darbību un pilnvērtīgu pakalpojumu sniegšanu, Aktīvā tūrisma centrs Eži kā personas datu pārzinis veic personas datu apstrādi atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Saziņai ar Aktīvā tūrisma centrs Eži par personas datu apstrādi izmantojiet šajā lapā norādīto Aktīvā tūrisma centrs Eži kontaktinformāciju. 
4.2. Aktīvā tūrisma centrs Eži veic sekojošu personas datu apstrādi:
4.2.1. pirkuma datu saglabāšanu pirkuma līguma izpildei (pircēja e-pasta adrese, IP adrese, pirkuma laiks, maksājuma rekvizīti, pirkuma saturs) un iespējamai vēlākai pircēja un pirkuma satura identificēšanai, ja rodas tāda vajadzība, kā arī normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā grāmatvedības un lietvedības pienākumu izpildei. Pircēja Vietnē ievadītie personas dati tiek glabāti pus gadu no spēles norises datuma, uz kuru tika pirkta spēles biļete, pēc tam šie dati tiek dzēsti no Vietnes aktīvās datu bāzes.
4.2.2. personas datu apstrādi personām, kuras pieteikušās informācijas saņemšanai par Vietnes jaunumiem, kas ietver e-pasta adresi, pieteikšanās laiku, IP adresi. Šīm personām Aktīvā tūrisma centrs Eži regulāri nosūta uz norādīto e-pasta adresi informāciju par jaunumiem līdz attiecīgās personas atsakās no jaunumu saņemšanas. Jebkura persona no jaunumu saņemšanas var jebkurā brīdī atteikties. Tādā gadījumā jaunumi vairs netiek sūtīti un personas e-pasta adrese tiek dzēsta.
4.2.3. dažādu konkursu, akciju un loteriju dalībnieku personas datu apstrādi saskaņā ar konkrēto akciju realizēšanas kārtību un noteikumiem.
4.2.4. sīkdatņu (cookie) glabāšanu un apstrādi saskaņā ar sīkdatņu lietošanas noteikumiem.
4.2.5. personas datu apstrādi klientu un lietotāju iesūtītajās sarakstēs Vietnes klientu servisam, lai nodrošinātu pilnvērtīgu atbilžu sniegšanu secīgā sarakstē, ja tāda izveidojas, kas ietver lietotāja e-pasta adreses saglabāšanu, kā arī e-pastā satura saglabāšanu. 
4.3. Aktīvā tūrisma centrs Eži nodod personas datus apstrādei normatīvajos aktos paredzētā kārtībā tiesībsargājošajām iestādēm un sīkdatņu apstrādei citiem apstrādātājiem saskaņā ar sīkdatņu lietošanas noteikumiem.
4.4. jebkurai personai ir tiesības pieprasīt Aktīvā tūrisma centrs Eži piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu, kā arī tai ir tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi, kā arī tiesības uz savu personas datu pārnesamību.
4.5. Ikvienai personai ir tiesības iesniegt sūdzību personas datu apstrādes uzraudzības iestādei, ko Latvijas Republikā nodrošina Datu valsts inspekcija.
4.6. personas datu sniegšana Vietnei noteikta saskaņā ar Vietnes Lietošanas noteikumiem, pirkuma līgumu vai pamatojoties uz personas vēlmi saņemt kādus pakalpojumus vai iespējas, kuras Vietne piedāvā. Gadījumā, ja persona nevēlas sniegt savus personas datus iepriekš minētajos gadījumos, var izveidoties situācija, ka Aktīvā tūrisma centrs Eži nevar izpildīt personas vajadzības un/vai sniegt spēles biļešu iegādes pakalpojumu.

5. Atbildība
5.1. Pircējs ir atbildīgs par pareizu pircēju un pakalpojuma izmantotāju datu ievadi. Ievadot nepareizus datus, spēles biļete var netikt piegādāta.
5.2. Aktīvā tūrisma centrs Eži neuzņemas atbildību par nozaudētām spēles biļetēm un situācijām, kad Pircēja vainas dēļ spēles biļetes kļūst pieejamas trešajām personām. Atbildīgs par šīm situācijām ir Pircējs. Aktīvā tūrisma centrs Eži nedublē spēles biļetes un neizsniedz to kopijas.
5.3. Aktīvā tūrisma centrs Eži ir atbildīgs par spēles saturu un kvalitāti.

 

6. Citi noteikumi
6.1. Visi strīdi un domstarpības tiek risināti savstarpēji vienojoties, bet, ja vienošanās netiek panākta, strīdu risina Latvijas Republikas tiesībā atbilstoši Aktīvā tūrisma centrs Eži reģistrācijas vietai.
6.2. Aktīvā tūrisma centrs Eži ir tiesības anulēt jebkuru pirkumu, ja pastāv aizdomas par iespējamo darījuma krāpniecisko raksturu vai citas personas norēķinu datu izmantošanu.
6.3. Aktīvā tūrisma centrs Eži patur tiesības mainīt Lietošanas noteikumus jebkurā laikā.

 

 

 

Privātuma politika

Spēles biļešu iegādes sistēmas uzturētājs ir uzņēmums SIA “AKTĪVĀ TŪRISMA CENTRS EŽI” (reģ. Nr. 44103021242, jurid. adrese: Liepu iela 9, Valmiera, LV4201, Latvija), kas rūpējas par Jūsu privātumu un aizsargātā Jūsu personas datus. Šī privātuma politika attiecas uz www.cilpo.lv (Vietne) un uz Jūsu personas datiem, kurus apkopo SIA “AKTĪVĀ TŪRISMA CENTRS EŽI” (Mēs).

JŪSU PIEKRIŠANA ŠAI PRIVĀTUMA POLITIKAI
Izmantojot Vietni, Jūs piekrītat šīs Privātuma politikas noteikumiem. Ja nepiekrītat šīs privātuma politikas noteikumiem, lūdzam, neizmantojiet Vietni.

INFORMĀCIJA, KURU PAR JUMS APKOPOJAM
Šajā Privātuma politikā ar „personas datiem” jāsaprot informācija vai informācijas fragmenti, kas saistīti ar Jums vai tādu informāciju, kas varētu ļaut tieši vai netieši Jūs identificēt. Mēs varam apkopot personas datus par Jums no dažādiem avotiem, ieskaitot personas datu apkopošanu tieši no Jums, Jūsu Vietnes apmeklēšanas datus un no citiem avotiem.

PERSONAS DATI, KURUS APKOPOJAM TIEŠI NO JUMS
Mēs varam apkopot personas datus no Jums tieši, kad Jūs sniedzat Mums informāciju, lai iegādātos spēles biļetes vai piedalītos izlozēs, konkursos, saņemtu informāciju, lejupielādētu failus vai saņemtu sūtījumus, apmaksātu Mūsu sniegtos pakalpojumus vai pirktu produktus, piedalītos aptaujā vai pētījumā, atstātu komentāru, uzdotu jautājumu, sazinātos ar Mums vai citos nolūkos. Taču mēs neapkoposim personas datus par Jums, ja vien nesniegsiet šo informāciju brīvprātīgi.

Dati, kurus Mēs varētu apkopot tieši no Jums: 
•    vārds, uzvārds
•    pasta adrese un deklarētā pieraksta adrese;
•    e-pasta adrese;
•    tālruņa numurs;
•    maksājumu vēsture;
•    Jūsu norēķinu dati;
•    vecums;
•    dzimšanas datums;
•    dzimums;
•    Jūsu iegādāto spēles biļešu informāciju;
•    informācija par Jūsu nodarbošanos;

PERSONAS DATI, KURUS MĒS APKOPOJAM, BRĪDĪ, KAD JŪS APMEKLĒJAT VIETNI (SĪKFAILI)
Mēs izmantojam sīkfailus un līdzīgas tehnoloģijas, lai apkopotu informāciju par Jums, brīdī, kad Jūs apmeklējat Vietni. Vietnē Mēs izmantojam sīkfailus. Sīkfaili ir faili, kas glabā informāciju Jūsu datora cietajā diskā vai pārlūkā, un tādējādi Mēs varam noteikt, ka esat apmeklējis Mūsu Vietni iepriekš. Mēs izmantojam sīkfailus, lai nodrošinātu Jums visērtāko Vietnes pārlūkošanu. Dati, kurus Mēs varam apkopot par Jums, brīdī, kad Jūs apmeklējat Vietni: 
•    informācija par Jūsu izmantoto pārlūku;
•    detaļas par Jūsu aplūkotajām tīmekļa vietnēm;
•    Jūsu IP adrese;
•    saites, uz kurām esat spieduši, un
•    tīmekļa vietnes, no kurām esat nonākšanas Mūsu Vietnē.

KĀ MĒS IZMANTOJAM JŪSU PERSONAS DATUS
Tikai ar Jūsu iepriekšēju piekrišanu un atbilstoši  Fizisko personu datu aizsardzības likumam Mēs varam izmantot Jūsu personas datus sekojošiem mērķiem:
•    lai apstrādātu Jūsu pieteikumu;
•    lai sniegtu pakalpojumus;
•    lai atbildētu uz Jūsu jautājumiem vai komentāriem;
•    pārdošanas veicināšanas, loteriju vai konkursu nolūkos;
•    lai sūtītu Jums Jūsu pieprasītos materiālus, biļetes, produktus vai jebkādus citus datus;
•    lai novērtētu Mūsu Vietnes, produktu un pakalpojumu izmantošanu un lai saprastu Jūsu pārlūkošanas un iepirkšanās paradumus;
•    lai ieteiktu Jums materiālus un produktus;
•    lai informētu par izmaiņām vai aktualitātēm, kas saistīti ar Jūsu iegādātajiem produktiem, pasākumumiem, to norisi vai biļetēm;
•    lai veiktu analītiskus un tirgus pētījumus;
•    lai analizētu Mūsu reklāmu efektivitāti;
•    lai veiktu tiešsaistes uzvedības analīzi;
•    lai novērstu vai atklātu krāpniecību vai citus noziegumus un/vai pārbaudītu Jūsu identitāti.

Mēs varam papildināt Jūsu sniegtos personas datus ar citu Mūsu rīcībā esošu informāciju vai informāciju, ko varam saņemt no trešajām pusēm. Mēs to darām mārketinga nolūkos, lai piedāvātu Jums vairāk tieši Jums piemērotus produktus un pakalpojumus.

MĀRKETINGA ZIŅOJUMI
Tikai ar Jūsu iepriekšēju piekrišanu un atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumam, Mēs varam Jums sūtīt pa pastu, e-pastu vai SMS informāciju par produktiem, pakalpojumiem, speciāliem piedāvājumiem, akcijām un citu informāciju, ko uzskatām par Jūs interesējošu, balstoties uz Jūsu iepriekš veiktiem pirkumiem un sniegto informāciju.  Laiku pa laikam Mēs arī varam ar Jums sazināties klientu aptaujas nolūkos. Jūs varat atteikties no šādas informācijas saņemšanas jebkurā laikā, spiežot uz “atrakstīšanās” vai “e-pastu saņemšanas uzstādījumi” saites Mūsu sūtītajos paziņojumos. Tāpat varat sazināties ar mūsu kontaktpersonu (Vietnes adrese: http://www.cilpo.lv/). Taču, ja Jūs atteiksieties, varat palaist garām lieliskus piedāvājumus un iespējas.

JŪSU INFORMĀCIJAS APSTRĀDE
Ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Mēs varam izmantot trešās puses, lai palīdzētu Mums apstrādāt un analizēt Jūsu personisko informāciju, sniegtu Mums izpratni par to, ko varam darīt, lai uzlabotu Mūsu produktus un pakalpojumus, un lai kontrolētu konkrētas mārketinga kampaņas vai pārdošanas veicināšanas efektivitāti. Nevienai no trešajām pusēm Mēs nedosim atļauju izmantot Jūsu personas datus jebkurā citā veidā un pieprasīsim veikt Jūsu personas datu aizsardzības pasākumus. Ņemiet vērā, ka Mums var rasties nepieciešamība atklāt Jūsu personas datus, ja to nosaka spēkā esošie likumi. 

JŪSU PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA
Mēs uzturam atbilstošus administratīvos, tehniskos un fiziskos drošības pasākumus, lai aizsargātu Jūsu sniegtos personas datus pret nejaušu, nelikumīgu vai neautorizētu iznīcināšanu, pazušanu, labošanu, piekļuvi, atklāšanu vai izmantošanu un citiem pretlikumīgiem izmantošanas veidiem. Vietne var saturēt saites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm. Mēs nekontrolējam šo trešo pušu tīmekļa vietnes vai jebkuru šajās vietnēs izvietoto saturu. Kad Jūs pametat Mūsu tīmekļa vietni, Mēs nevaram būt atbildīgi par jebkuras Jūsu sniegtās informācijas aizsardzību un privātumu. Jums jārīkojas piesardzīgi un rūpīgi jāizlasa apmeklētās vietnes privātuma politika.

IZMAIŅAS MŪSU PRIVĀTUMA POLITIKĀ
Laiku pa laikam Mēs varam mainīt šo Privātuma politiku, šeit pat izvietojot jauno Privātuma politikas versiju. Iesakām apmeklēt šo sadaļu regulāri, lai uzzinātu aktuālo informāciju.

TIESĪBAS UN MŪSU KONTAKTINFORMĀCIJA
Lūdzu, nevilcinieties sazināties ar Mums, ja Jums ir kādi jautājumi, komentāri vai bažas par šo Privātuma politiku.

Jums ir tiesības par to paziņot Mums, ja:
•    nevēlaties, lai nākotnē ar Jums sazināmies;
•    vēlaties saņemt Mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu kopiju;
•    vēlaties labot vai aktualizēt Mūsu rīcībā esošo informāciju par Jums;
•    vēlaties ziņot par jebkādiem Privātuma politikas pārkāpumiem.

Jūs varat sūtīt e-pastu uz: ezi@ezi.lv vai rakstīt Mums uz sekojošu adresi: SIA “AKTĪVĀ TŪRISMA CENTRS EŽI”, Liepu iela 9, Valmiera, LV4201, Latvija. Tāpat arī darba laika ietvaros varat sazināties ar mūsu kontaktpersonu, gan zvanot, gan aizpildot interneta formu, gan arī sūtot e-pastu: ezi@ezi.lv).